Sách mới cập nhật (19/6/2021)

Danh sách các tài liệu mới bổ sung vào thư viện (update 19/6/2021): Anderson’s Pediatric Cardiology 4ed 2019 Anesthesia Student SurvivalGuide – A Case-Based Approach 2010 Echocardiography in Pediatric and Congenital Heart Disease 2ed 2016 Echocardiography Review Guide Companion to the Textbook of Clinical Echocardiography 5ed 2015 Tải về: Ebook …

Đọc tiếpSách mới cập nhật (19/6/2021)

Tổng hợp bộ sách Chẩn đoán hình ảnh (Diagnostic Imaging series)

Tổng hợp bộ sách Chẩn đoán hình ảnh (Diagnostic Imaging series)

Bộ sách Y khoa LANGE CURRENT của nhà xuất bản McGraw-Hill Medical là một trong những bộ textbook Y khoa kinh điển với lịch sử hơn 70 năm xuất bản những cuốn đầu tiên.
Ngoài các chuyên khoa chính Nội, Ngoại, Sản, Nhi, bộ sách còn có các chuyên khoa Y học gia đình, chuyên khoa sâu Cấp cứu, Tim mạch học, Lão khoa….. Mới đây còn bổ sung thêm cuốn Study Guide dành cho sinh viên.

Tổng hợp bộ sách Y khoa LANGE CURRENT (LANGE CURRENT Series)

Bộ sách Y khoa LANGE CURRENT của nhà xuất bản McGraw-Hill Medical là một trong những bộ textbook Y khoa kinh điển với lịch sử hơn 70 năm xuất bản những cuốn đầu tiên.
Ngoài các chuyên khoa chính Nội, Ngoại, Sản, Nhi, bộ sách còn có các chuyên khoa Y học gia đình, chuyên khoa sâu Cấp cứu, Tim mạch học, Lão khoa….. Mới đây còn bổ sung thêm cuốn Study Guide dành cho sinh viên.