Tổng hợp bộ sách Thieme Test Prep for the USMLE

Giới thiệu

Bộ sách Thieme Test Prep for the USMLE của nhà xuất bản Thieme là một trong những tài liệu ôn luyện thi USMLE nổi tiếng và được nhiều học viên sử dụng cho kỳ thi USMLE. Sách được cập nhật và dùng chủ yếu cho USMLE Step 1, Step 2.

Nội dung bộ sách tập trung vào các vấn đề cơ bản và bổ sung cho các bộ sách ôn thi USMLE khác.

Bên cạnh bộ sách Kaplan’s USMLE và bộ sách First Aid for the USMLE đã giới thiệu với bạn đọc, bộ sách này cũng là một trong những bộ sách ôn thi hàng đầu cho kỳ thi USMLE để chuẩn bị nộp đơn vào nội trú Mỹ.

Xem thêm: Tổng hợp bộ sách Kaplan’s USMLE


Bộ sách Thieme Test Prep for the USMLE

1. Thieme Review for the USMLE Step 2: CS for IMGs 1ed 2020

– Author: Mohamed M. Elawdy, Dara B. Oken
– Publisher: Thieme
– Publication: 2020
– Edition: 1st edition
– Language: English
– Pages: 322
– Ebook: PDF
– File size: 24.5 MB

2. Thieme Pharmacology Test Prep: 1500 USMLE-Style Q&A 1ed 2015

– Author: Mario Babbini, Mary L. Thomas
– Publisher: Thieme
– Publication: 2015
– Edition: 1st edition
– Language: English
– Pages: 500
– Ebook: PDF
– File size: 15.3 MB

3. Thieme Test Prep for the USMLE: Pathology Q&A 1ed 2018

– Author: Walter Kemp, Travis Brown
– Publisher: Thieme
– Publication: 2018
– Edition: 1st edition
– Language: English
– Pages: 424
– Ebook: PDF
– File size: 22.4 MB

4. Thieme Test Prep for the USMLE: Medical Physiology Q&A 1ed 2018

– Author: Gabi Waite, Maria Sheakley
– Publisher: Thieme
– Publication: 2018
– Edition: 1st edition
– Language: English
– Pages: 335
– Ebook: PDF
– File size: 25 MB

5. Thieme Test Prep for the USMLE: Medical Histology and Embryology Q&A 1ed 2018

– Author: Manas Das
– Publisher: Thieme
– Publication: 2018
– Edition: 1st edition
– Language: English
– Pages: 265
– Ebook: PDF
– File size: 76 MB

6. Thieme Test Prep for the USMLE: Medical Neuroscience Q&A 1ed 2019

– Author: Manas Das, Lee A. Baugh
– Publisher: Thieme
– Publication: 2019
– Edition: 1st edition
– Language: English
– Pages: 537
– Ebook: PDF
– File size: 16 MB

7. Thieme Test Prep for the USMLE: Learning Pharmacology through Clinical Cases 1ed 2018

– Author: Mario Babbini, Sandeep Bansal
– Publisher: Thieme
– Publication: 2018
– Edition: 1st edition
– Language: English
– Pages: 475
– Ebook: PDF
– File size: 4.5 MB

8. Thieme Test Prep for the USMLE: Learning Pharmacology through Clinical Cases 1ed 2018

– Author: Mario Babbini, Sandeep Bansal
– Publisher: Thieme
– Publication: 2018
– Edition: 1st edition
– Language: English
– Pages: 475
– Ebook: PDF
– File size: 4.5 MB

9. Thieme Learning Microbiology and Infectious Diseases: Clinical Case Prep for the USMLE 1ed 2020

– Author: Tracey A. H. Taylor, Dwayne Baxa), Matthew Sims
– Publisher: Thieme
– Publication: 2020
– Edition: 1st edition
– Language: English
– Pages: 235
– Ebook: PDF
– File size: 11 MB


SÁCH Y KHOA HAY

SÁCH Y KHOA TIẾNG ANH

SÁCH SINH VIÊN Y KHOA

SÁCH DỊCH Y KHOA

PHẦN MỀM Y KHOA

SÁCH SONG NGỮ Y KHOA

MEDICAL BOOKS FREE

MEDICAL BOOKS PDF

Sách liên quan