Tổng hợp bộ sách Y khoa Gray’s Series

Giới thiệu

Bộ sách y khoa Gray’s Series của nhà xuất bản Elsevier là một trong những bộ textbook y khoa nổi tiếng thế giới. Nổi bật ban đầu là cuốn Giải phẫu Gray (Gray’s Anatomy) và Atlas giải phẫu Gray (Gray’s Atlas of Anatomy) và sau này bổ sung với các sách giải phẫu trên siêu âm (Gray’s Surface Anatomy and Ultrasound), giải phẫu trong phẫu thuật (Grays Surgical Anatomy)…

Bộ sách này có thể nói là một trong những sách gối đầu giường của sinh viên y khoa. Sách có cách hành văn dễ hiểu, đầu tư nhiều hình ảnh, tranh vẽ minh họa; cung cấp phương pháp học và ghi nhớ; phục vụ cho những kỳ thi và thu thập kiến thức trong thực hành lâm sàng.


Bộ sách Y khoa Gray’s Series

1. Gray’s Anatomy for Students 3ed 2015

– Author: Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam Mitchell
– Publisher: Elsevier / Churchill Livingstone
– Publication: 2015
– Edition: 3
– Language: English
– Pages: 1.189
– Ebook PDF
– File size: 97 MB

Grays Anatomy for Students 3rd 2015

2. Gray’s Anatomy for Students 4ed 2020

– Author: Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2020
– Edition: 4
– Language: English
– Pages: 1.234
– Ebook PDF
– File size: 195 MB

3. Gray’s Anatomy for Students Flash Cards 3ed 2015

– Author: Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell
– Publisher: Elsevier / Churchill Livingstone
– Publication: 2015
– Edition: 3
– Language: English
– Pages: 817
– Ebook PDF
– File size: 41 MB

4. Gray’s Anatomy Review 2ed 2016

– Author: Marios Loukas, R. Shane Tubbs, Peter H. Abrahams, Stephen W. Carmichael
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2016
– Edition: 2
– Language: English
– Pages: 513
– Ebook PDF
– File size: 73 MB

5. Gray’s Anatomy The Anatomical Basis of Clinical Practice 41ed 2016

– Author: Susan Standring
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2016
– Edition: 41
– Language: English
– Pages: 2.251
– Ebook PDF
– File size: 226 MB

6. Gray’s Anatomy Dissection Guide for Gray’s Human Anatomy 2ed 2007

– Author: David A. Morton, Kerry D. Peterson, Kurt H. Albertine
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2007
– Edition: 2
– Language: English
– Pages: 584
– Ebook PDF
– File size: 54 MB

7. Gray’s Atlas of Anatomy 2ed 2015

– Author: Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Richard Tibbitts, Paul Richardson
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2015
– Edition: 2
– Language: English
– Pages: 648
– Ebook PDF
– File size: 96 MB

8. Gray’s Atlas of Anatomy 3ed 2021

– Author: Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Richard Tibbitts, Paul Richardson
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2021
– Edition: 3
– Language: English
– Pages: 648
– Ebook PDF
– File size: 148 MB

9. Gray’s Basic Anatomy 2ed 2018

– Author: Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2018
– Edition: 2
– Language: English
– Pages: 638
– Ebook PDF
– File size: 62 MB

10. Gray’s Clinical Neuroanatomy: The Anatomic Basis for Clinical Neuroscience 1ed 2011

– Author: Elliott L. Mancall, David G. Brock
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2011
– Edition: 1
– Language: English
– Pages: 445
– Ebook PDF
– File size: 140 MB

11. Gray’s Clinical Photographic Dissector of the Human Body 1ed 2013

– Author: Marios Loukas, Brion Benninger, R. Shane Tubbs
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2013
– Edition: 1
– Language: English
– Pages: 440
– Ebook PDF
– File size: 340 MB

12. Gray’s Surface Anatomy and Ultrasound: A Foundation for Clinical Practice 1ed 2018

Author: Claire France Smith, Andrew Dilley, Barry Mitchell, Richard Drak
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2018
– Edition: 1
– Language: English
– Pages: 228
– Ebook PDF
– File size: 37 MB

13. Gray’s Surgical Anatomy 1ed 2020

– Author: Peter Brennan, Susan Standring, Sam Wiseman
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2020
– Edition: 1
– Language: English
– Pages: 672
– Ebook PDF
– File size: 78 MB


SÁCH Y KHOA HAY

SÁCH Y KHOA TIẾNG ANH

SÁCH SINH VIÊN Y KHOA

SÁCH DỊCH Y KHOA

PHẦN MỀM Y KHOA

SÁCH SONG NGỮ Y KHOA

MEDICAL BOOKS FREE

MEDICAL BOOKS PDF

Sách liên quan