Tổng hợp bộ sách Thieme Test Prep for the USMLE

Bộ sách Thieme Test Prep for the USMLE của nhà xuất bản Thieme là một trong những tài liệu ôn luyện thi USMLE nổi tiếng và được nhiều học viên sử dụng cho kỳ thi USMLE. Sách được cập nhật và dùng chủ yếu cho USMLE Step 1, Step 2.

Thieme Test Prep for the USMLE: Medical Microbiology and Immunology Q&A 1ed 2019

Thieme Test Prep for the USMLE: Medical Microbiology and Immunology by Melphine Harriott, Michelle Swanson-Mungerson, Samia Ragheb, and Matthew Jackson covers major topics taught in immunology and microbiology courses during the first and second year of medical school. Readers will learn how to recall, analyze, integrate, and apply microbiology and immunology knowledge to solve clinical problems.