Tổng hợp bộ sách First Aid for the USMLE

Bộ sách First Aid for the USMLE của nhà xuất bản McGraw Hill là một trong những tài liệu ôn luyện thi USMLE nổi tiếng và được cập nhật liên tục. Sách được phát hành hàng năm và đầy đủ cho các step: USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS, Step 3.

First Aid for the USMLE Step 3 2019

First Aid for the USMLE Step 3, Fifth Edition provides busy residents with thousands of high-yield facts, mnemonics, and full-color visual aids to help them pass the last of the required USMLE examinations. Also included are the reader-acclaimed “mini-cases” designed to help residents pass the case portion of the examination.