Clinical Sonography: A Practical Guide 5ed 2015

Clinical-sonography-5ed-2015

Uniquely organized by symptom rather than organ or pathology, Roger Sanders’s Clinical Sonography, 5e, not only ensures mastery of the content and competencies required for diagnostic sonography, it teaches students to think critically and “sonographically” as they prepare for certification exams and clinical practice.

Case Files: Family Medicine 5th Edition 2021

Case Files Family Medicine 5th Edition 2021_

Case Files: Family Medicine trình bày các tình huống lâm sàng thực tế để nâng cao và trau dồi kỹ năng ra quyết định lâm sàng của bạn. Sáu mươi trường hợp có kết quả cao minh họa các khái niệm thiết yếu trong chăm sóc bệnh nhân. Mỗi trường hợp bắt đầu bằng một minh họa kèm theo các câu hỏi mở có liên quan được thiết kế để dạy các phương pháp chẩn đoán hoặc điều trị liên quan đến y học gia đình.

Tổng hợp bộ sách First Aid for the USMLE

Bộ sách First Aid for the USMLE của nhà xuất bản McGraw Hill là một trong những tài liệu ôn luyện thi USMLE nổi tiếng và được cập nhật liên tục. Sách được phát hành hàng năm và đầy đủ cho các step: USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS, Step 3.

First Aid Clinical Pattern Recognition for the USMLE Step 1 2022

Organized by symptom to reflect exactly what you’ll see on test day, First Aid Clinical Pattern Recognition for the USMLE Step 1 provides overviews for more than 50 symptoms, discussing differential diagnosis and the principles that should inform your thinking about each symptom.

First Aid for the USMLE Step 1 2022

Written by students who excelled on the Step 1 exam and reviewed by top faculty for accuracy, this indispensable guide provides you with a blueprint of all the content you’re likely to find on the exam. Packed with insider advice for students from students, First Aid for the USMLE Step 1 2022 will help maximize your study time.

First Aid for the USMLE Step 1 2021

Written by students who excelled on the Step 1 exam and reviewed by top faculty for accuracy, this indispensable guide provides you with a blueprint of all the content you’re likely to find on the exam. Packed with insider advice for students from students, First Aid for the USMLE Step 1 2021 will help maximize your study time.

First Aid for the USMLE Step 1 2020

Written by students who excelled on the Step 1 exam and reviewed by top faculty for accuracy, this indispensable guide provides you with a blueprint of all the content you’re likely to find on the exam. Packed with insider advice for students from students, First Aid for the USMLE Step 1 2020 will help maximize your study time.

First Aid Cases for the USMLE Step 2 CK 2ed

344 cases give you the edge you need to ace the USMLE Step 2 CK! This powerful casebook is packed with 344 exam-type clinical cases that teach you how to work through questions on the exam. Completedly updated based on student feedback, it includes active-recall questions and answers that reinforce key concepts.