Case Files: Pediatrics 6ed 2021

Case Files Internal Medicine 6th Edition

The 60 cases in Case Files Pediatrics feature realistic clinical scenarios designed to help you enhance and hone your clinical decision-making skills. Each case includes an easy-to-understand discussion correlated to key concepts, definitions of key terms, clinical pearls, and Board-style review questions to reinforce learning. The format allows you to review a patient vignette and then explore/examine the case in a contextual, application-based manner. The book is ideal for both quick-access and slow and careful study.

Case Files: Family Medicine 5th Edition 2021

Case Files Family Medicine 5th Edition 2021_

Case Files: Family Medicine trình bày các tình huống lâm sàng thực tế để nâng cao và trau dồi kỹ năng ra quyết định lâm sàng của bạn. Sáu mươi trường hợp có kết quả cao minh họa các khái niệm thiết yếu trong chăm sóc bệnh nhân. Mỗi trường hợp bắt đầu bằng một minh họa kèm theo các câu hỏi mở có liên quan được thiết kế để dạy các phương pháp chẩn đoán hoặc điều trị liên quan đến y học gia đình.

Pocket Medicine 8th Edition 2022

Pocket Medicine 8th Edition 2022

Sổ tay Nội khoa phiên bản mới nhất (Pocket Medicine 8ed) là nguồn tra cứu nhanh để chẩn đoán và điều trị mà bạn sẽ gặp trong các kỳ thi và thực hành lâm sàng. Đây là tài liệu tham khảo cung cấp thông tin cập nhật, đáng tin cậy cần thiết để chẩn đoán chính xác và lên kế hoạch điều trị kịp thời.

Reichel’s Care of the Elderly: Clinical Aspects of Aging 8th Edition 2023

Ấn bản thứ tám của sách Reichel’s Care of the Elderly: Clinical Aspects of Aging (Chăm sóc người cao tuổi) của bác sĩ Reichel là tài liệu y khoa hữu ích cho các bác sĩ và nhân viên y tế trong bối cảnh dân số già ngày càng tăng.

Netter Atlas of Human Anatomy: A Systems Approach, 8th Edition 2022

Bộ sách Atlas giải phẫu người Netter ấn bản lần thứ 8 xuất bản năm 2022 (Netter Atlas of Human Anatomy, 8th Edition) có 2 phiên bản tiếp cận khác nhau: tiếp cận kinh điển theo vùng (giải phẫu định khu) và tiếp cận theo hệ thống cơ quan (mới).

Last’s Anatomy: Regional and Applied 12ed 2011

Last’s Anatomy: Regional and Applied has long been a favourite with senior medical students and junior doctors studying for the MRCS examination. Most anatomy textbooks take the form of either large reference tomes or short books aimed at rapid pre-examination cramming. In contrast, Last’s Anatomy is both comprehensive enough to satisfy postgraduate surgical expectations, and sufficiently focused to make it a realistic exam revision tool.

Moore’s Clinically Oriented Anatomy 7ed 2014

Clinically Oriented Anatomy provides first-year medical students with the clinically oriented anatomical information that they need in study and practice. This best-selling anatomy textbook is renowned for its comprehensive coverage of anatomy, presented as it relates to the practice of medicine, dentistry, and physical therapy.