Tổng hợp bộ sách Y khoa LANGE CURRENT (LANGE CURRENT Series)

Bộ sách Y khoa LANGE CURRENT của nhà xuất bản McGraw-Hill Medical là một trong những bộ textbook Y khoa kinh điển với lịch sử hơn 70 năm xuất bản những cuốn đầu tiên.
Ngoài các chuyên khoa chính Nội, Ngoại, Sản, Nhi, bộ sách còn có các chuyên khoa Y học gia đình, chuyên khoa sâu Cấp cứu, Tim mạch học, Lão khoa….. Mới đây còn bổ sung thêm cuốn Study Guide dành cho sinh viên.

CURRENT Diagnosis and Treatment Obstetrics and Gynecology 11th 2013

CURRENT Diagnosis & Treatment Obstetrics & Gynecology, 11e is a concise, yet comprehensive textbook on the medical and surgical management of obstetrics and gynecology. It succinctly covers more than 1,000 diseases and disorders,the latest screening guidelines, and underlying pathophysiology when relevant. The eleventh edition is enriched by contributions from more than 85 world-renowned contributors