Tổng hợp bộ sách Y khoa LANGE CURRENT (LANGE CURRENT Series)

GIỚI THIỆU

Bộ sách Y khoa LANGE CURRENT của nhà xuất bản McGraw-Hill Medical là một trong những bộ textbook Y khoa kinh điển với lịch sử hơn 70 năm xuất bản những cuốn đầu tiên.

Ngoài các chuyên khoa chính Nội, Ngoại, Sản, Nhi, bộ sách còn có các chuyên khoa Y học gia đình, chuyên khoa sâu Cấp cứu, Tim mạch học, Lão khoa….. Mới đây còn bổ sung thêm cuốn Study Guide dành cho sinh viên.

Sách được viết bởi các bác sĩ lâm sàng nổi tiếng trong các lĩnh vực tương ứng. Thông tin trong sách từ những nguồn tin cậy, đồng thời cũng cung cấp lời khuyên của chuyên gia về tất cả các khía cạnh của chăm sóc y tế ngoại trú và nội trú.


BỘ SÁCH Y KHOA LANGE CURRENT SERIES

1. CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2020

– Author: Maxine Papadakis, Stephen McPhee, Michael Rabow
– Publication: 2020
– Edition: 59th
– Language: English
– Pages: 4.683

2. CURRENT Medical Diagnosis and Treatment Study Guide

– Author: Gene Quinn, Nathaniel Gleason, Maxine Papadakis, Stephen McPhee
– Publication: 2016
– Edition: 2nd
– Language: English
– Pages: 575

3. CURRENT Diagnosis and Treatment: Surgery

– Author: Gerard Doherty
– Publication: 2015
– Edition: 14th
– Language: English
– Pages: 1.330

4. CURRENT Diagnosis and Treatment: Family Medicine

– Author: Jeannette South-Paul, Samuel Matheny, Evelyn Lewis
– Publication: 2015
– Edition: 4th
– Language: English
– Pages: 783

5. CURRENT Diagnosis and Treatment: Emergency Medicine

– Author: C. Keith Stone, Roger Humphries
– Publication: 2011
– Edition: 7th
– Language: English
– Pages: 1.027

6. CURRENT Diagnosis and Treatment: Geriatrics

– Author: Brie Williams, Anna Chang, C. Landefeld, Cyrus Ahalt, Rebecca Conant, Helen Chen
– Publication: 2014
– Edition: 2nd
– Language: English
– Pages: 609

7. CURRENT Diagnosis and Treatment: Cardiology

– Author: Michael Crawford
– Publication: 2017
– Edition: 5th
– Language: English
– Pages: 1.050

8. CURRENT Diagnosis and Treatment: Pediatrics

– Author: William Hay, Myron Levin, Robin Deterding, Mark Abzug
– Publication: 2018
– Edition: 24th
– Language: English
– Pages: 1.521

9. CURRENT Diagnosis and Treatment: Obstetrics and Gynecology

– Author: Alan DeCherney, Lauren Nathan, T. Murphy Goodwin, Neri Laufer, Ashley Roman
– Publication: 2013
– Edition: 11th
– Language: English
– Pages: 1.971

10. CURRENT Surgical Therapy

– Author: John L. Cameron, Andrew M. Cameron
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2020
– Edition: 13
– Language: English
– Pages: 1.667


Sách liên quan