Giới thiệu

MedBookVN là trang web chia sẻ sách y dược, kiến thức và các công cụ học tập y dược. Tên miền chính của MedBookvn là medbookvn.com.

MỤC TIÊU

  • Chia sẻ sách y khoa hay, miễn phí. Đặc biệt là các sách Tiếng Anh Y khoa kinh điển và sách Chẩn đoán hình ảnh.
  • MedBookvn là địa chỉ tin cậy của Sinh viên Y khoa và Bác sĩ khi cần tìm sách phục vụ cho công việc, học tập và cập nhật kiến thức. Mục tiêu cuối cùng là để phục vụ, giúp ích cho bệnh nhân, sức khỏe người dân.

CÁC KÊNH THÔNG TIN KHÁC

#medbookvn #medicalbooks #sachyduoc #sachykhoa

— MEDBOOKVN —