Tổng hợp bộ sách Kaplan’s USMLE

Giới thiệu

Bộ sách Kaplan’s USMLE là một trong những tài liệu ôn luyện thi USMLE nổi tiếng và cập nhật liên tục. Sách được phát hành hàng năm và đầy đủ cho USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS, Step 3.

Nội dung bộ sách bao trùm tất cả các vấn đề từ cơ bản đến nâng cao phục vụ cho kỳ thi USMLE, ngoài ra còn có nhiều ghi chú cần thiết, dễ nhớ…

Đây là một trong những bộ sách ôn thi hàng đầu cho kỳ thi USMLE để chuẩn bị nộp đơn vào nội trú Mỹ.


Bộ sách Kaplan’s USMLE

1. Kaplan USMLE Step 1 Lecture Notes 2021: Anatomy

– Author: Kaplan Medical
– Publisher: Kaplan Medical
– Publication: 2021
– Language: English
– Pages: 394
– Ebook: PDF
– File size: 106 MB

2. Kaplan USMLE Step 1 Lecture Notes 2021: Behavioral Science and Social Sciences

– Author: Kaplan Medical
– Publisher: Kaplan Medical
– Publication: 2021
– Language: English
– Pages: 209
– Ebook: PDF
– File size: 25 MB

3. Kaplan USMLE Step 1 Lecture Notes 2021: Biochemistry and Medical Genetics

– Author: Kaplan Medical
– Publisher: Kaplan Medical
– Publication: 2021
– Language: English
– Pages: 411
– Ebook: PDF
– File size: 38 MB

4. Kaplan USMLE Step 1 Lecture Notes 2021: Immunology and Microbiology

– Author: Kaplan Medical
– Publisher: Kaplan Medical
– Publication: 2021
– Language: English
– Pages: 519
– Ebook: PDF
– File size: 42 MB

5. Kaplan USMLE Step 1 Lecture Notes 2021: Pathology

– Author: Kaplan Medical
– Publisher: Kaplan Medical
– Publication: 2021
– Language: English
– Pages: 293
– Ebook: PDF
– File size: 97 MB

6. Kaplan USMLE Step 1 Lecture Notes 2021: Pharmacology

– Author: Kaplan Medical
– Publisher: Kaplan Medical
– Publication: 2021
– Language: English
– Pages: 323
– Ebook: PDF
– File size: 14 MB

7. Kaplan USMLE Step 1 Lecture Notes 2021: Physiology

– Author: Kaplan Medical
– Publisher: Kaplan Medical
– Publication: 2021
– Language: English
– Pages: 394
– Ebook: PDF
– File size: 106 MB

8. Kaplan USMLE Step 2 CK Lecture Notes 2021: Internal Medicine

– Author: Kaplan Medical
– Publisher: Kaplan Medical
– Publication: 2021
– Language: English
– Pages: 555
– Ebook: PDF
– File size: 59 MB

9. Kaplan USMLE Step 2 CK Lecture Notes 2021: Pediatrics

– Author: Kaplan Medical
– Publisher: Kaplan Medical
– Publication: 2021
– Language: English
– Pages: 289
– Ebook: PDF
– File size: 21 MB

10. Kaplan USMLE Step 2 CK Lecture Notes 2021: Obstetrics and Gynecology

– Author: Kaplan Medical
– Publisher: Kaplan Medical
– Publication: 2021
– Language: English
– Pages: 305
– Ebook: PDF
– File size: 38 MB

11. Kaplan USMLE Step 2 CK Lecture Notes 2021: Surgery

– Author: Kaplan Medical
– Publisher: Kaplan Medical
– Publication: 2021
– Language: English
– Pages: 209
– Ebook: PDF
– File size: 23 MB

12.Kaplan USMLE Step 2 CK Lecture Notes 2021: Psychiatry, Epidemiology, Ethics, Patient Safety

– Author: Kaplan Medical
– Publisher: Kaplan Medical
– Publication: 2021
– Language: English
– Pages: 257
– Ebook: PDF
– File size: 14 MB

13. Kaplan USMLE Step 2 CS Lecture Notes 2019: Patient Cases + Proven Strategies

– Author: Kaplan Medical
– Publisher: Kaplan Medical
– Publication: 2019
– Language: English
– Pages: 416
– Ebook: PDF
– File size: 4 MB

14. Kaplan USMLE Step 3 Lecture Notes 2019-2020: Internal Medicine, Psychiatry, Ethics

– Author: Kaplan Medical
– Publisher: Kaplan Medical
– Publication: 2019
– Language: English
– Pages: 980
– Ebook: PDF
– File size: 8 MB

15. Kaplan USMLE Step 3 Lecture Notes 2019-2020: Pediatrics, Obstetrics-Gynecology, Surgery, Epidemiology, Patient Safety

– Author: Kaplan Medical
– Publisher: Kaplan Medical
– Publication: 2019
– Language: English
– Pages: 794
– Ebook: PDF
– File size: 15 MB


SÁCH Y KHOA HAY

SÁCH Y KHOA TIẾNG ANH

SÁCH SINH VIÊN Y KHOA

SÁCH DỊCH Y KHOA

PHẦN MỀM Y KHOA

SÁCH SONG NGỮ Y KHOA

MEDICAL BOOKS FREE

MEDICAL BOOKS PDF

Sách liên quan