Tổng hợp bộ sách Thieme Test Prep for the USMLE

Bộ sách Thieme Test Prep for the USMLE của nhà xuất bản Thieme là một trong những tài liệu ôn luyện thi USMLE nổi tiếng và được nhiều học viên sử dụng cho kỳ thi USMLE. Sách được cập nhật và dùng chủ yếu cho USMLE Step 1, Step 2.

Tổng hợp bộ sách First Aid for the USMLE

Bộ sách First Aid for the USMLE của nhà xuất bản McGraw Hill là một trong những tài liệu ôn luyện thi USMLE nổi tiếng và được cập nhật liên tục. Sách được phát hành hàng năm và đầy đủ cho các step: USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS, Step 3.

First Aid for the USMLE Step 3 2019

First Aid for the USMLE Step 3, Fifth Edition provides busy residents with thousands of high-yield facts, mnemonics, and full-color visual aids to help them pass the last of the required USMLE examinations. Also included are the reader-acclaimed “mini-cases” designed to help residents pass the case portion of the examination.

Tổng hợp bộ sách Kaplan’s USMLE

Bộ sách Kaplan’s USMLE là một trong những tài liệu ôn luyện thi USMLE nổi tiếng và cập nhật liên tục. Sách được phát hành hàng năm và đầy đủ cho USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS, Step 3. Đây là một trong những bộ sách ôn thi hàng đầu cho kỳ thi USMLE để chuẩn bị nộp đơn vào nội trú Mỹ.

Kaplan USMLE Step 3 Lecture Notes 2019-2020: Pediatrics, Obstetrics-Gynecology, Surgery, Epidemiology, Patient Safety

USMLE Step 3 Lecture Notes 2019-2020: Pediatrics, Obstetrics-Gynecology, Surgery, Epidemiology, Patient Safety is a part of 2-Book Set Kaplan Medical’s USMLE Step 3 Lecture Notes 2019-2020. Two volumes in set: Volume 1: Internal Medicine, Neurology, Psychiatry, Ethics; Volume 2: Pediatrics, Obstetrics/Gynecology, Surgery, Epidemiology, Patient Safety