Tổng hợp bộ sách First Aid for the USMLE

Giới thiệu

Bộ sách First Aid for the USMLE của nhà xuất bản McGraw Hill là một trong những tài liệu ôn luyện thi USMLE nổi tiếng và được cập nhật liên tục. Sách được phát hành hàng năm và đầy đủ cho các step: USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS, Step 3.

Nội dung bộ sách bao trùm tất cả các vấn đề từ cơ bản đến nâng cao phục vụ cho kỳ thi USMLE.

Bên cạnh bộ sách Kaplan’s USMLE đã giới thiệu với bạn đọc, bộ sách này cũng là một trong những bộ sách ôn thi hàng đầu cho kỳ thi USMLE để chuẩn bị nộp đơn vào nội trú Mỹ.

Xem thêm: Tổng hợp bộ sách Kaplan’s USMLE


Bộ sách First Aid for the USMLE

1. First Aid for the USMLE Step 1 2019

– Author: Tao Le, Vikas Bhushan
– Publisher: McGraw Hill
– Publication: 2019
– Language: English
– Pages: 818
– Ebook PDF
– File size: 363 MB

2. First Aid for the USMLE Step 2 CK 2019

– Author: Tao Le, Vikas Bhushan
– Publisher: McGraw Hill
– Publication: 2019, 10th edition
– Language: English
– Pages: 651
– Ebook PDF
– File size: 140 MB

3. First Aid for the USMLE Step 2 CS 2018

– Author: Tao Le, Vikas Bhushan, Kachiu Lee, Maniver Deol
– Publisher: McGraw Hill
– Publication: 2018, 6th edition
– Language: English
– Pages: 642
– Ebook PDF
– File size: 230 MB

4. First Aid for the USMLE Step 3 2019

– Author: Tao Le, Vikas Bhushan, Kachiu Lee, Maniver Deol, Marina Boushra
– Publisher: McGraw Hill
– Publication: 2019, 5th edition
– Language: English
– Pages: 509
– Ebook PDF
– File size: 72 MB

5. First Aid Q&A for the USMLE Step 1 3ed

– Author: Tao Le, James A. Feinstein, Mark W. Ball, Annie Dude, Rebecca L. Hoffman, Mark Robert Jensen, Kimberly Kallianos, Cesar Raudel Padilla, Lauren Rothkopf, James Yeh
– Publisher: McGraw Hill
– Publication: 2012
– Language: English
– Pages: 785
– Ebook PDF
– File size: 14.1 MB

6. First Aid Q&A for the USMLE Step 2 2ed

– Author: Tao Le, Kristen Vierregger
– Publisher: McGraw Hill
– Publication: 2010
– Language: English
– Pages: 764
– Ebook PDF
– File size: 5.1 MB

7. First Aid Cases for the USMLE Step 1 4ed

– Author: Tao Le, Richard Giovane
– Publisher: McGraw Hill
– Publication: 2019 (4th edition)
– Language: English
– Pages: 487
– Ebook PDF
– File size: 78.3 MB

8. First Aid Cases for the USMLE Step 2 CK 2ed

– Author: Tao Le, Elizabeth Eby Halvorson
– Publisher: McGraw Hill
– Publication: 2010 (2nd edition)
– Language: English
– Pages: 577
– Ebook PDF
– File size: 5.5 MB

9. First Aid for the USMLE Step 1 2020

– Author: Tao Le, Vikas Bhushan
– Publisher: McGraw Hill
– Publication: 2020
– Language: English
– Pages: 876
– Ebook: PDF
– File size: 70 MB

10. First Aid for the USMLE Step 1 2021

– Author: Tao Le, Vikas Bhushan, Matthew Sochat
– Publisher: McGraw Hill
– Publication: 2021
– Language: English
– Pages: 865
– Ebook: PDF
– File size: 83 MB

11. First Aid for the USMLE Step 1 2022

– Author: Tao Le, Vikas Bhushan, Matthew Sochat
– Publisher: McGraw Hill
– Publication: 2022
– Language: English
– Pages: 712
– Ebook: PDF
– File size: 47 MB

12. First Aid Clinical Pattern Recognition for the USMLE Step 1 2022

– Author: Asra R. Khan, Joseph R. Geraghty
– Publisher: McGraw Hill
– Publication: 2022
– Language: English
– Pages: 480
– Ebook: PDF
– File size: 12 MB


SÁCH Y KHOA HAY

SÁCH Y KHOA TIẾNG ANH

SÁCH SINH VIÊN Y KHOA

SÁCH DỊCH Y KHOA

PHẦN MỀM Y KHOA

SÁCH SONG NGỮ Y KHOA

MEDICAL BOOKS FREE

MEDICAL BOOKS PDF

Sách liên quan