Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm (Disclaimer)

Trang web MedBookVN (medbookvn.com) giới thiệu sách y khoa, kiến thức và các công cụ học tập y dược. Đặc biệt là các sách Tiếng Anh Y khoa kinh điển và sách Chẩn đoán hình ảnh.

Chúng tôi không sở hữu bản quyền đối với các sách được chia sẻ trên trang web. Chúng tôi chỉ giới thiệu sách với độc giả của mình cho mục đích giáo dục và chúng tôi đặc biệt khuyến khích khách truy cập mua tài liệu gốc.

Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài liệu nào trên máy chủ của mình. Các tài liệu đều tìm thấy miễn phí trên internet.

Nếu quý vị có bản quyền sách muốn chúng tôi gỡ bỏ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ.


— MEDBOOKVN —