Tổng hợp bộ sách Chẩn đoán hình ảnh (Diagnostic Imaging Series)

GIỚI THIỆU

Bộ sách Y khoa DIAGNOSTIC IMAGING của nhà xuất bản Elsevier là một trong những bộ textbook Y khoa kinh điển trong chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.

Đây là bộ sách chẩn đoán hình ảnh đầy đủ các cơ quan từ não, đầu cổ, ngực, bụng, cơ xương khớp…và các chuyên khoa sâu như chẩn đoán hình ảnh nhi khoa, sản phụ khoa, y học hạt nhân…

Sách do các chuyên gia hàng đầu về hình ảnh từng cơ quan như GS Anne G. Osborn với sọ não, GS Jeffrey S. Ross với cột sống, Paula J Woodward với sản khoa…


BỘ SÁCH Y KHOA DIAGNOSTIC IMAGING SERIES

1. Diagnostic Imaging: Brain (Osborn)

– Author: Anne G. Osborn, Miral D. Jhaveri, Karen L. Salzman, A. James Barkovich
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2016
– Edition: 3rd
– Language: English
– Pages: 1.237
– Ebook PDF
– File size: 63 MB

2. Diagnostic Imaging: Breast

– Author: Wendie A. Berg, Jessica Leung
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2019
– Edition: 3rd
– Language: English
– Pages: 1.345
– Ebook PDF
– File size: 124 MB

3. Diagnostic Imaging: Gastrointestinal

– Author: Michael P. Federle, Siva P. Raman
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2015
– Edition: 3rd
– Language: English
– Pages: 1.149
– Ebook PDF
– File size: 172 MB

4. Diagnostic Imaging: Genitourinary

– Author: Mitchell E. Tublin
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2016
– Edition: 3rd
– Language: English
– Pages: 641
– Ebook PDF
– File size: 118 MB

5. Diagnostic Imaging: Gynecology

– Author: Akram M Shaaban
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2015
– Edition: 2nd
– Language: English
– Pages: 947
– Ebook PDF
– File size: 256 MB

6. Diagnostic Imaging: Head and Neck

– Author: Bernadette L Koch, Bronwyn E. Hamilton, Patricia A. Hudgins, H. Ric Harnsberger
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2016
– Edition: 3rd
– Language: English
– Pages: 1.348
– Ebook PDF
– File size: 70 MB

7. Diagnostic Imaging: Interventional Procedures

– Author: Brandt C. Wible
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2018
– Edition: 2nd
– Language: English
– Pages: 909
– Ebook PDF
– File size: 187 MB

8. Diagnostic Imaging: Musculoskeletal Non-Traumatic Disease

– Author: B. J. Manaster
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2016
– Edition: 2nd
– Language: English
– Pages: 1.218
– Ebook PDF
– File size: 57 MB

9. Diagnostic Imaging: Musculoskeletal Trauma

– Author: Donna G Blankenbake, Kirkland W. Davis
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2016
– Edition: 2nd
– Language: English
– Pages: 1.122
– Ebook PDF
– File size: 62 MB

10. Diagnostic Imaging: Nuclear Medicine

– Author: Paige A Bennett, Umesh D Oza
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2016
– Edition: 2nd
– Language: English
– Pages: 602
– Ebook PDF
– File size: 75 MB

11. Diagnostic Imaging: Obstetrics

– Author: Paula J Woodward, Anne Kennedy, Roya Sohaey
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2016
– Edition: 3rd
– Language: English
– Pages: 1.175
– Ebook PDF
– File size: 83 MB

12. Diagnostic Imaging: Oral and Maxillofacial

Author: Lisa J. Koenig, Dania Tamimi, C Grace Petrikowski, Susanne E. Perschbacher
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2017
– Edition: 2nd
– Language: English
– Pages: 1.069
– Ebook PDF
– File size: 218 MB

13. Diagnostic Imaging: Pediatric Neuroradiology

– Author: A. James Barkovich
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2016
– Edition: 2nd
– Language: English
– Pages: 1.069
– Ebook PDF
– File size: 155 MB

14. Diagnostic Imaging: Pediatrics

– Author: A. Carlson Merrow
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2017
– Edition: 3rd
– Language: English
– Pages: 1.311
– Ebook PDF
– File size: 101 MB

15. Diagnostic Imaging: Spine 3rd

– Title: Diagnostic Imaging: Spine 3rd
– Author: Jeffrey S. Ross, Kevin R. Moore
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2015
– Edition: 3rd
– Language: English
– Pages: 1.179
– Ebook PDF
– File size: 78 MB

16. Specialty Imaging: HRCT of the Lung

– Author: Santiago Martínez-Jiménez, Melissa L. Rosado-de-Christenson, Brett W. Carter
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2017
– Edition: 2nd
– Language: English
– Pages: 542
– Ebook PDF
– File size: 135 MB

17. Specialty Imaging: Temporomandibular Joint

– Author: Dania Tamimi, David C. Hatcher
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2016
– Edition: 1st
– Language: English
– Pages: 919
– Ebook PDF
– File size: 425 MB

18. Specialty Imaging: Thoracic Neoplasms

– Author: Melissa L. Rosado-de-Christenson, Brett W. Carter
– Publisher: Elsevier
– Publication: 2016
– Edition: 1st
– Language: English
– Pages: 598
– Ebook PDF
– File size: 45 MB


SÁCH Y KHOA HAY

SÁCH Y KHOA TIẾNG ANH

SÁCH SINH VIÊN Y KHOA

SÁCH DỊCH Y KHOA

PHẦN MỀM Y KHOA

SÁCH SONG NGỮ Y KHOA

MEDICAL BOOKS FREE

MEDICAL BOOKS PDF

Sách liên quan