Phần mềm eFilm Workstation 4 (cập nhật eFilm 4.2.3)

eFilm Workstation 4

Phần mềm eFilm Workstation là một trong những phần mềm chuyên dụng trong việc đọc file DICOM – chuẩn hình ảnh dùng trong Y khoa. Bản eFilm 4 là phiên bản mới, hỗ trợ tốt cho hệ điều hành Windows 10.
[Cập nhật eFilm 4.2.3]