Tổng hợp bộ sách Thieme Test Prep for the USMLE

Bộ sách Thieme Test Prep for the USMLE của nhà xuất bản Thieme là một trong những tài liệu ôn luyện thi USMLE nổi tiếng và được nhiều học viên sử dụng cho kỳ thi USMLE. Sách được cập nhật và dùng chủ yếu cho USMLE Step 1, Step 2.

Tổng hợp bộ sách First Aid for the USMLE

Bộ sách First Aid for the USMLE của nhà xuất bản McGraw Hill là một trong những tài liệu ôn luyện thi USMLE nổi tiếng và được cập nhật liên tục. Sách được phát hành hàng năm và đầy đủ cho các step: USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS, Step 3.

Tổng hợp bộ sách Kaplan’s USMLE

Bộ sách Kaplan’s USMLE là một trong những tài liệu ôn luyện thi USMLE nổi tiếng và cập nhật liên tục. Sách được phát hành hàng năm và đầy đủ cho USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS, Step 3. Đây là một trong những bộ sách ôn thi hàng đầu cho kỳ thi USMLE để chuẩn bị nộp đơn vào nội trú Mỹ.

Case Files: Internal Medicine 6ed 2021

Case Files: Internal Medicine presents realistic clinical scenarios to enhance and hone your clinical decision-making skills. Sixty high-yield cases illustrate essential concepts in internal medicine. Each case includes an easy-to-understand discussion correlated to key concepts, definitions of key terms, clinical pearls, and board-style review questions to reinforce your learning. This updated sixth edition features a new format with bulleted summaries, shorter paragraphs, and clearer headings.

Tổng hợp bộ sách Y khoa Gray’s Series

Bộ sách y khoa Gray’s Series của nhà xuất bản Elsevier là một trong những bộ textbook y khoa nổi tiếng thế giới. Nổi bật ban đầu là cuốn Giải phẫu Gray (Gray’s Anatomy) và Atlas giải phẫu Gray (Gray’s Atlas of Anatomy) và sau này bổ sung với các sách giải phẫu trên siêu âm (Gray’s Surface Anatomy and Ultrasound), giải phẫu trong phẫu thuật (Grays Surgical Anatomy )…