Pediatric Hypertension 5th Edition 2023

Pediatric Hypertension 5th Edition 2023_f

Tăng huyết áp ở trẻ em (Pediatric Hypertension) là tài liệu tham khảo chính xác về tăng huyết áp ở trẻ em và thanh thiếu niên. Mỗi ấn bản đều kết hợp các nghiên cứu mới nhất về sinh lý bệnh, ý nghĩa lâm sàng và quản lý bệnh cao huyết áp ở người trẻ, đồng thời kết hợp các hướng dẫn đồng thuận mới nhất về chẩn đoán và quản lý.

Atlas of Critical Care Echocardiography 1st Edion 2022

Atlas of Critical Care Echocardiography 1Ed 2022

Cuốn atlas này bao gồm những kiến thức cơ bản về vật lý siêu âm, cung cấp nền tảng cần thiết để thực hiện thành công các quy trình TEE và TTE, đồng thời cung cấp các mẹo và thủ thuật cần thiết trong môi trường chăm sóc tích cực. Được viết bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này, Atlas of Critical Care Echocardiography là một hướng dẫn trực quan, ngắn gọn được thiết kế để tất cả các bác sĩ trong ICU sử dụng.

Neurointervention in the Medical Specialties: A Comprehensive Guide (Current Clinical Neurology) 2nd edition 2022

Cuốn sách này đề cập đến sự giao thoa giữa can thiệp thần kinh và thần kinh học, can thiệp thần kinh và phẫu thuật thần kinh, can thiệp thần kinh và các chuyên khoa khác. Sách nhấn mạnh cụ thể vào việc lựa chọn, chuẩn bị và quản lý sau thủ thuật thích hợp cho bệnh nhân.

CT of the Acute Abdomen 1st Edition 2011

Sách tập trung vào việc hướng dẫn cách thực hiện và diễn giải CT trong bối cảnh đau bụng cấp; nó có giá trị đối với tất cả các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tổng quát và chẩn đoán hình ảnh tiêu hóa, cũng như các bác sĩ cấp cứu và bác sĩ phẫu thuật tiêu hóa.

Atlas of Emergency Medicine Procedures 2ed 2022

The significantly expanded second edition of this full-color atlas provides a step-by-step, visual guide to the most common procedures in emergency medicine. Completely revised, it also includes new procedures such as REBOA, the HINTS test, sphenopalatine ganglion block, occipital nerve block, and lung ultrasonography.