On Call Neurology 4th Edition 2020

Sách dành cho bất kỳ bác sĩ hoặc sinh viên y khoa, nội dung đề cập đến các vấn đề thần kinh thường gặp mà bạn sẽ gặp phải khi trực tại bệnh viện. On Call Neurology (4th Edition) cung cấp thông tin quan trọng, nhanh chóng trong những tình huống cấp cứu thần kinh, khẩn cấp về thời gian. Sách thuộc series cấp cứu On Call Series.

Neurointervention in the Medical Specialties: A Comprehensive Guide (Current Clinical Neurology) 2nd edition 2022

Cuốn sách này đề cập đến sự giao thoa giữa can thiệp thần kinh và thần kinh học, can thiệp thần kinh và phẫu thuật thần kinh, can thiệp thần kinh và các chuyên khoa khác. Sách nhấn mạnh cụ thể vào việc lựa chọn, chuẩn bị và quản lý sau thủ thuật thích hợp cho bệnh nhân.

Diagnostic Imaging: Pediatric Neuroradiology 2ed 2015

From training to practice, Diagnostic Imaging: Pediatric Neuroradiology is a must have reference for all health professionals who order, perform, or interpret imaging studies of the brain, head, neck, spinal column, and spinal cord in children. This meticulously updated second edition offers the latest knowledge in the diagnosis of all common and many uncommon pediatric nervous system disorders.