Pediatric Hypertension 5th Edition 2023

Pediatric Hypertension 5th Edition 2023_f

Tăng huyết áp ở trẻ em (Pediatric Hypertension) là tài liệu tham khảo chính xác về tăng huyết áp ở trẻ em và thanh thiếu niên. Mỗi ấn bản đều kết hợp các nghiên cứu mới nhất về sinh lý bệnh, ý nghĩa lâm sàng và quản lý bệnh cao huyết áp ở người trẻ, đồng thời kết hợp các hướng dẫn đồng thuận mới nhất về chẩn đoán và quản lý.

Current Cancer Biomarkers 1Ed 2023

Current Cancer Biomarkers 2023_

Dấu ấn sinh học ung thư hiện tại (Current Cancer Biomarkers) là sách đánh giá toàn diện về giá trị của các dấu ấn sinh học đối với các loại ung thư khác nhau. Cuốn sách nhằm mục đích tham khảo cho nhiều đối tượng: sinh viên khoa học y sinh, sinh viên y khoa, học giả, nhà nghiên cứu, bác sĩ lâm sàng và các nhóm đa ngành tham gia nghiên cứu và quản lý ung thư.