CT of the Acute Abdomen 1st Edition 2011

Giới thiệu

Cắt lớp vi tính bụng cấp (CT of the Acute Abdomen) cung cấp thông tin toàn diện về việc sử dụng CT ở bệnh nhân đau bụng cấp.

Sách tập trung vào việc hướng dẫn cách thực hiện và diễn giải CT trong bối cảnh đau bụng cấp; nó có giá trị đối với tất cả các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tổng quát và chẩn đoán hình ảnh tiêu hóa, cũng như các bác sĩ cấp cứu và bác sĩ phẫu thuật tiêu hóa.

Những phát triển quan trọng gần đây trong CT cũng được tập trung chú ý, bao gồm tái tạo CT đa lát cắt và tái tạo đa mặt phẳng.

Các đặc điểm CT được minh họa rõ ràng, các cạm bẫy và chẩn đoán phân biệt được thảo luận.

 • Phần đầu tiên của cuốn sách trình bày dữ liệu dịch tễ học và lâm sàng ở bệnh nhân đau bụng cấp.
 • Phần thứ hai và thứ ba ghi lại những phát hiện chính của CT cũng như tầm quan trọng của chúng và thảo luận về nền tảng công nghệ.
 • Phần thứ tư và thứ năm, là nội dung chính của cuốn sách, xem xét chi tiết các ứng dụng lâm sàng khác nhau của CT trong vùng bụng cấp tính không do chấn thương và không do chấn thương.

Xem thêm


Thông tin sách

 • Tiêu đề: CT of the Acute Abdomen
 • Tác giả: Patrice Taourel
 • Nhà xuất bản: Springer
 • Năm xuất bản: 2011
 • Ấn bản: 1st
 • Ngôn ngữ: English
 • Số trang: 458

 • Định dạng: PDF
 • Dung lượng: 21.9 MB

Đánh giá

Sách có giá trị lớn đối với những bác sĩ đang cố gắng nắm bắt cách sử dụng CT cho các tình huống lâm sàng khác nhau liên quan đến những bệnh nhân đau bụng cấp. Sách cũng là cấp nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những bác sĩ trong lĩnh vực chẩn đoán hình hình ảnh.
— Paul Allan, RAD Magazine, June, 2012

SÁCH Y KHOA HAY

SÁCH Y KHOA TIẾNG ANH

SÁCH SINH VIÊN Y KHOA

SÁCH DỊCH Y KHOA

PHẦN MỀM Y KHOA

SÁCH SONG NGỮ Y KHOA

MEDICAL BOOKS FREE

MEDICAL BOOKS PDF


Sách liên quan