Atlas of Critical Care Echocardiography 1st Edion 2022

Atlas of Critical Care Echocardiography 1Ed 2022

Cuốn atlas này bao gồm những kiến thức cơ bản về vật lý siêu âm, cung cấp nền tảng cần thiết để thực hiện thành công các quy trình TEE và TTE, đồng thời cung cấp các mẹo và thủ thuật cần thiết trong môi trường chăm sóc tích cực. Được viết bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này, Atlas of Critical Care Echocardiography là một hướng dẫn trực quan, ngắn gọn được thiết kế để tất cả các bác sĩ trong ICU sử dụng.

Fuhrman and Zimmerman’s Pediatric Critical Care 6ed 2022

In the highly specialized field of caring for children in the PICU, Fuhrman and Zimmerman’s Pediatric Critical Care is the definitive reference for all members of the pediatric intensive care team. Drs. Jerry J. Zimmerman and Alexandre T. Rotta, along with an expert team of editors and contributors from around the world, have carefully updated the 6th Edition of this highly regarded text to bring you the most authoritative and useful information on today’s pediatric critical care—everything from basic science to clinical applications