Clinical Sonography: A Practical Guide 5ed 2015

Clinical-sonography-5ed-2015

Uniquely organized by symptom rather than organ or pathology, Roger Sanders’s Clinical Sonography, 5e, not only ensures mastery of the content and competencies required for diagnostic sonography, it teaches students to think critically and “sonographically” as they prepare for certification exams and clinical practice.

Pocket Medicine 8th Edition 2022

Pocket Medicine 8th Edition 2022

Sổ tay Nội khoa phiên bản mới nhất (Pocket Medicine 8ed) là nguồn tra cứu nhanh để chẩn đoán và điều trị mà bạn sẽ gặp trong các kỳ thi và thực hành lâm sàng. Đây là tài liệu tham khảo cung cấp thông tin cập nhật, đáng tin cậy cần thiết để chẩn đoán chính xác và lên kế hoạch điều trị kịp thời.