Davidson’s Principles and Practice of Medicine 24th Edition 2022

Hơn hai triệu sinh viên y khoa, bác sĩ và các chuyên gia y tế khác trên toàn cầu đã sở hữu bản Nguyên tắc và Thực hành Y học của Davidson (Davidson’s Principles and Practice of Medicine) kể từ khi nó được xuất bản lần đầu tiên hơn 70 năm trước. Hiện đã có ấn bản thứ 24, cuốn sách giáo khoa được cập nhật kỹ lưỡng này mô tả sinh lý bệnh và đặc điểm lâm sàng của các tình trạng thường gặp nhất trong các chuyên khoa chính của y học và giải thích cách nhận biết, chẩn đoán và quản lý chúng.

Reichel’s Care of the Elderly: Clinical Aspects of Aging 8th Edition 2023

Ấn bản thứ tám của sách Reichel’s Care of the Elderly: Clinical Aspects of Aging (Chăm sóc người cao tuổi) của bác sĩ Reichel là tài liệu y khoa hữu ích cho các bác sĩ và nhân viên y tế trong bối cảnh dân số già ngày càng tăng.

Kaplan USMLE Step 3 Lecture Notes 2019-2020: Internal Medicine, Psychiatry, Ethics

USMLE Step 3 Lecture Notes 2019-2020: Internal Medicine, Psychiatry, Ethics is a part of 2-Book Set Kaplan Medical’s USMLE Step 3 Lecture Notes 2019-2020. Two volumes in set: Volume 1: Internal Medicine, Neurology, Psychiatry, Ethics; Volume 2: Pediatrics, Obstetrics/Gynecology, Surgery, Epidemiology, Patient Safety

Case Files: Internal Medicine 6ed 2021

Case Files: Internal Medicine presents realistic clinical scenarios to enhance and hone your clinical decision-making skills. Sixty high-yield cases illustrate essential concepts in internal medicine. Each case includes an easy-to-understand discussion correlated to key concepts, definitions of key terms, clinical pearls, and board-style review questions to reinforce your learning. This updated sixth edition features a new format with bulleted summaries, shorter paragraphs, and clearer headings.

Infectious Diseases: A Case Study Approach 2020

A new case-based approach to teaching infectious disease pharmacotherapy to pharmacy students. Infectious Diseases: A Case Study Approach includes multiple-choice questions along with detailed explanations for both correct and incorrect answer choices, and valuable insight into each disease state.

Case Files: Internal Medicine 4ed 2013

Case Files Internal Medicine 4th 2013

You need exposure to high-yield cases to excel in the internal medicine clerkship and on the shelf exam. Case Files: Internal Medicine presents 60 real-life cases that illustrated essential concepts in this area of medicine. Each case includes a complete discussion, clinical pearls, references, definitions of key terms, and USMLE-style review questions. With this system, you’ll learn in the context of real patients, rather than merely memorize facts.