Reichel’s Care of the Elderly: Clinical Aspects of Aging 8th Edition 2023

Giới thiệu

Ấn bản thứ tám của sách Reichel’s Care of the Elderly: Clinical Aspects of Aging (Chăm sóc người cao tuổi) của bác sĩ Reichel là tài liệu y khoa hữu ích cho các bác sĩ và nhân viên y tế trong bối cảnh dân số già ngày càng tăng.

Ấn bản lần thứ 8 được cập nhật và sửa đổi bổ sung nhằm cung cấp hướng dẫn thực tế cho tất cả các chuyên gia y tế. Cuốn sách này tập trung nhấn mạnh vào việc quản lý lâm sàng từ những vấn đề đơn giản đến phức tạp ở những bệnh nhân cao tuổi.

Được cập nhật và sửa đổi bổ sung trong bản mới này, nó cung cấp hướng dẫn thực tế cho tất cả các chuyên gia y tế, nhấn mạnh vào việc quản lý lâm sàng đối với bệnh nhân cao tuổi với các vấn đề từ đơn giản đến phức tạp.

Sách có bốn chương mới so với ấn bản trước và kết hợp thuốc cấp cứu lão khoa vào các chương. Nội dung sách bắt đầu với cách tiếp cận chung về quản lý người lớn tuổi, tiếp đến là đánh giá về các hội chứng lão khoa phổ biến và sau đó tiến tới việc đánh giá việc chăm sóc dựa trên từng hệ cơ quan. Trong phần cuối cùng sẽ đề cập đến các nguyên tắc chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, bao gồm chăm sóc trong các tình huống đặc biệt, các khía cạnh tâm lý xã hội.

Nội dung sách Reichel’s Care of the Elderly: Clinical Aspects of Aging ấn bản thứ 8 gồm 4 phần chính:

 • Phần I Phương pháp tiếp cận chung về chăm sóc người cao tuổi
 • Phần II Hội chứng lão khoa
 • Phần III Chăm sóc người cao tuổi theo hệ cơ quan
 • Phần IV Nguyên tắc chăm sóc người cao tuổi

Xem thêm:


Thông tin sách

 • Tiêu đề: Reichel’s Care of the Elderly: Clinical Aspects of Aging
 • Tác giả: Jan Busby-Whitehead, Samuel C. Durso, Christine Arenson, Rebecca Elon, Mary H. Palmer, William Reichel
 • Nhà xuất bản: Cambridge University Press
 • Năm xuất bản: 2023
 • Phiên bản: 8th
 • Ngôn ngữ: English
 • Số trang: 820

 • Định dạng: PDF
 • Dung lượng: 22.3 MB

Đánh giá

Một cuốn sách nên đọc cho hầu hết bác sĩ chứ không chỉ cho những người thực hành lão khoa, với những kiến thức cập nhật từ lâm sàng đến sức khỏe và tâm lý xã hội.
— Dr Coline


Sách liên quan