Reichel’s Care of the Elderly: Clinical Aspects of Aging 8th Edition 2023

Ấn bản thứ tám của sách Reichel’s Care of the Elderly: Clinical Aspects of Aging (Chăm sóc người cao tuổi) của bác sĩ Reichel là tài liệu y khoa hữu ích cho các bác sĩ và nhân viên y tế trong bối cảnh dân số già ngày càng tăng.