On Call Principles and Protocols 6th Edition 2016

Sách dành cho bất kỳ bác sĩ hoặc sinh viên y khoa, nội dung đề cập đến các vấn đề thường gặp mà bạn sẽ gặp phải khi trực tại bệnh viện. On Call Principles and Protocols (6th Edition) cung cấp thông tin quan trọng, nhanh chóng trong những tình huống cấp cứu, khẩn cấp về thời gian.

Skeletal Imaging: Atlas of the Spine and Extremities 2nd Edition

Quyển Atlas diễn giải trực quan và chính xác các hình ảnh về rối loạn cơ xương khớp. Hình ảnh học xương: Atlas cột sống và các chi, phiên bản thứ 2 (Skeletal Imaging: Atlas of the Spine and Extremities 2nd Edition) bao gồm từng vùng giải phẫu riêng biệt, và các rối loạn phổ biến được trình bày trong bối cảnh của từng vùng.

Feigenbaum’s Echocardiography 8th edition 2019

Phiên bản mới của sách kinh điển về siêu âm tim Feigenbaum đã được xuất bản. Đây là tài liệu siêu âm tim toàn diện, đầy đủ, giúp các bác sĩ siêu âm tim, bác sĩ tim mạch nắm vững kỹ thuật, chẩn đoán trong siêu âm tim và cập nhật những vấn đề mới trong lĩnh vực này.

CT of the Acute Abdomen 1st Edition 2011

Sách tập trung vào việc hướng dẫn cách thực hiện và diễn giải CT trong bối cảnh đau bụng cấp; nó có giá trị đối với tất cả các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tổng quát và chẩn đoán hình ảnh tiêu hóa, cũng như các bác sĩ cấp cứu và bác sĩ phẫu thuật tiêu hóa.

Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics 13ed 2018

Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics, Thirteenth Edition represents the pinnacle of authority and accuracy in describing the actions and uses of therapeutic agents in relation to physiology and pathophysiology. Goodman & Gilman’s careful balance of basic science and clinical application has guided thousands of practitioners and students to a clear understanding of the drugs essential to preventing, diagnosing, and treating disease.