150 ECG Cases 5th Edition

Giới thiệu

150 ECG Cases trình bày các vấn đề lâm sàng dưới dạng bệnh sử đơn giản cùng với ECG liên quan. Các câu trả lời chi tiết tập trung vào việc giải thích kết quả lâm sàng và đưa ra lời khuyên về những việc cần làm.

Cuốn sách có thể được sử dụng như một phương pháp độc lập để thực hành diễn giải ECG và ngay cả với những ECG khó nhất, người mới bắt đầu cũng có thể mô tả chính xác dấu vết và sẽ được hướng dẫn các khía cạnh chính của việc diễn giải.

Phiên bản thứ năm này đã được sắp xếp lại thành hai phần:

 • Phần 1 ECG hàng ngày: 75 ECG trong phần này là những ví dụ về những ECG thường thấy trong thực hành lâm sàng. Có một số ví dụ về những bất thường quan trọng nhất, cùng với các ví dụ về các biến thể phổ biến của tính bình thường.
 • Phần 2 Thêm nhiều thử thách về ECG: 75 ECG trong phần này đòi hỏi khắt khe hơn và bao gồm các mẫu ECG ít thấy hơn trong thực hành lâm sàng.

Sách trong bộ sách Made Easy có thể giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho các kỳ thi và thực hành đọc ECG trên lâm sàng. Hai quyển sách khác trong bộ này gồm The ECG Made Easy giúp nắm nhanh các kiến thức căn bản ECG và The ECG in Practice giúp liên kết bệnh sử và kết quả khám lâm sàng với ECG, đưa thêm nhiều biến thể khác của ECG trên người khỏe mạnh hoặc mắc bệnh

Xem thêm


Thông tin sách

 • Tiêu đề: 150 ECG Cases
 • Tác giả: John R. Hampton, David Adlam, Joanna Hampton
 • Nhà xuất bản: Churchill Livingstone (Elsevier)
 • Năm xuất bản: 2019
 • Ấn bản: 5
 • Ngôn ngữ: English
 • Số trang: 410
 • Series: Made Easy

 • Định dạng: PDF
 • File size: 23 MB

Đánh giá

Một nguồn thông tin quan trọng dành cho sinh viên y khoa và nhân viên y tế cấp cơ sở, cũng như cho những ai muốn cập nhật kiến thức của mình. — Perfusion


Sách liên quan