Davidson’s Principles and Practice of Medicine 24th Edition 2022

Hơn hai triệu sinh viên y khoa, bác sĩ và các chuyên gia y tế khác trên toàn cầu đã sở hữu bản Nguyên tắc và Thực hành Y học của Davidson (Davidson’s Principles and Practice of Medicine) kể từ khi nó được xuất bản lần đầu tiên hơn 70 năm trước. Hiện đã có ấn bản thứ 24, cuốn sách giáo khoa được cập nhật kỹ lưỡng này mô tả sinh lý bệnh và đặc điểm lâm sàng của các tình trạng thường gặp nhất trong các chuyên khoa chính của y học và giải thích cách nhận biết, chẩn đoán và quản lý chúng.

Harrison’s Cardiovascular Medicine 3rd edition

Featuring a superb compilation of chapters related to cardiovascular medicine derived from Harrison’s Principles of Internal Medicine, Nineteenth Edition (including content from the acclaimed Harrison’s DVD, now available here in print), this concise, full-color clinical companion delivers the latest knowledge in the field backed by the scientific rigor and authority that have defined Harrison’s.

Harrison’s Principles of Internal Medicine 19ed

Harrison's Principles of Internal Medicine 19ed

Capturing the countless advances and developments across the full span of medicine, the new 19th edition of Harrison’s provides a complete update of essential content related to disease pathogenesis, clinical trials, current diagnostic methods and imaging approaches, evidence-based practice guidelines, and established and newly approved treatment methods.