Skeletal Imaging: Atlas of the Spine and Extremities 2nd Edition

Giới thiệu

Quyển Atlas diễn giải trực quan và chính xác các hình ảnh về rối loạn cơ xương khớp. Hình ảnh học xương: Atlas cột sống và các chi, phiên bản thứ 2 (Skeletal Imaging: Atlas of the Spine and Extremities 2nd Edition) bao gồm từng vùng giải phẫu riêng biệt, và các rối loạn phổ biến được trình bày trong bối cảnh của từng vùng. Điều này cho phép bạn kiểm tra và so sánh hình ảnh của nhiều loại rối loạn khác nhau.

Tất cả các tình trạng cơ xương khớp thường gặp nhất đều được mô tả trong sách, từ chấn thương thực thể, khối u đến các bệnh nhiễm trùng.

 • Hơn 2.100 hình ảnh bao gồm hình ảnh X quang, Y học hạt nhân, hình ảnh CT và hình ảnh MRI, minh họa các bệnh lý và so sánh chúng với các rối loạn khác trong cùng khu vực.
 • Việc sắp xếp theo vùng giải phẫu giải quyết các vấn đề thường gặp ở từng vùng trong các chương riêng biệt, do đó bạn có thể thấy một vùng cụ thể trông như thế nào khi bị ảnh hưởng bởi một tình trạng so với biểu hiện của nó với các tình trạng khác.
 • Phạm vi của từng vùng cơ thể bao gồm giải phẫu phát triển bình thường, gãy xương, dị tật, trật khớp, nhiễm trùng, rối loạn huyết học, v.v.
 • Các phần Giải phẫu phát triển bình thường mở đầu mỗi chương, mô tả các mốc phát triển quan trọng ở các vùng khác nhau của cơ thể từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành về xương.
 • Các bảng thực hành cung cấp tài liệu tham khảo nhanh chóng về thông tin cần thiết, bao gồm các mốc giải phẫu phát triển bình thường, các dị thường trong quá trình phát triển, các biểu hiện và triệu chứng thường gặp của bệnh, v.v.
 • 400 hình ảnh mới và thay thế ảnh cũ được thêm vào sách, hiển thị nhiều loại bệnh lý hơn.
 • Nhiều hình ảnh MRI được thêm vào mỗi chương.
 • Cập nhật những tiến bộ khoa học mới nhất trong hình ảnh.
 • Tài liệu tham khảo được cập nhật hoàn toàn với thông tin và bằng chứng mới.

Thông tin sách

 • Title: Skeletal Imaging: Atlas of the Spine and Extremities
 • Author: John A. M. Taylor, Tudor H. Hughes, Donald Resnick
 • Publisher: Saunders
 • Publication: 2009
 • Edition: 2nd
 • Language: English
 • Pages: 1.088

 • Ebook PDF
 • File size: 77 MB


Đánh giá

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một tập Atlas hình ảnh học “phải có” đối với sinh viên, giảng viên hoặc bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đang hành nghề. Bố cục tuyệt vời, nội dung rõ ràng và giàu thông tin, đồng thời với hình ảnh tuyệt vời và các case study thực hành.
— Dr. Sidney E. Sheard


SÁCH Y KHOA HAY

SÁCH Y KHOA TIẾNG ANH

SÁCH SINH VIÊN Y KHOA

SÁCH DỊCH Y KHOA

PHẦN MỀM Y KHOA

SÁCH SONG NGỮ Y KHOA

MEDICAL BOOKS FREE

MEDICAL BOOKS PDF

Sách liên quan